R.D.S. Kullananlara Önemli Duyuru

Karasal Ortamdan FM Yayını Yapan Radyo Kuruluşlarının Dikkatine..

R.D.S. Kullananlara Önemli Duyuru

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından karasal ortamdan FM yayını yapan radyo kuruluşlarına Trafik Mesaj Kanalı (TMC) kullanımına ilişkin bir duyuru yayınladı.

RTÜK, FM radyo yayınları üzerinden Radyo Data Sistemi (RDS) ek yayın hizmeti verecek ve RDS hizmeti üzerinden Trafik Mesaj Kanalı (TMC) bilgisi iletecek radyo yayıncı kuruluşlarına yönelik yaptığı genel duyuruda standartların oluşturularak daha düzenli yayın yapılmasını sağlayacak. 

Karasal ortamdan FM Radyo yayını yapan radyo yayın kuruluşlarının Trafik Mesaj Kanalı (TMC) üzerinden bilgi iletmek istemeleri halinde, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna başvurarak izin almaları ve TMC bilgisinin iletimi için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri isteniyor.

1. RDS (Radyo Data Sistemi) yayını yapan radyo yayın kuruluşlarının kullanacakları teçhizat ve verecekleri hizmetler CELENEC (European Commitee For Electro Techincal Standardization) EN 50067 standardının son sürümüne uygun olacaktır.

2. RDS ek yayın hizmeti vermek isteyen ve karasal ortamdan Ulusal, Bölgesel veya Yerel FM radyo yayını yapan kuruluşlar Üst Kurula yazılı olarak müracaatta bulunup PI kodu (Program Kimlik Numarası) almakta yükümlüdürler.

3. RDS yayınları üzerinden iletilecek TMC bilgileri ISO/CD 14819-1 TMC standardına göre olacaktır.

4. TMC hizmeti verilmesi esnasında RDS-EWS (Acil Uyarı) özelliği özel yayıncılar tarafından, TP (Trafik Program Bilgisi) ve TA (Trafik Anons Bilgisi) özellikleri ise kamu ve özel hiçbir yayıncı tarafından kullanılmayacaktır.

5. RDS-TMC bilgisi iletecek radyo yayıncısı kuruluşların, Üst Kuruldan PI kodu almış olması gerekmektedir.

6. RDS-TMC bilgisi iletecek yayıncı kuruluşların Üst Kurula yazılı olarak müracaat etmeleri ve SID (Servis Tanımlayıcısı) kodu almaları gerekmektedir. SID kodu, sadece Üst Kurulca PI kodu verilen yayıncılara verilecektir.

7. RDS-TMC hizmeti, normal şartlarda RDS yayınları için kullanılan 0A ve 2A gruplarına ek olarak, 8A ve 3A grupları üzerinden yayınlanacak ve aynı kanal üzerinden RDS yayını izleyen ve TMC kullanmayan izleyicilerin etkilenmemesini sağlayacak şekilde, TMC hizmeti için kullanılacak kapasite RDS kapasitesinin %25'ini geçemeyecektir.

8. TMC hizmetini vermek üzere, TMC özelliğini de destekleyebilen RDS kodlayıcı (encoder) cihazlar kullanılacaktır.

9. RDS-TMC servisinde kullanılacak TMC bilgilerinin elde edilmesi için ilgili mercilerdenalınacakizinler Üst Kurula ibraz edilecektir.

10. RDS-TMC verisini alacak cihazlar Türkçeye uyumlu olacaktır.

11. Üst Kuruldan izin almadan RDS ve RDS-TMC yayını yapan ve konu ile ilgili Üst Kurulun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen kuruluşlar hakkında 6112 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur