Hastaneler "Reklam" Yapamayacak!

"İlk ve tek", "üstün teknolojik tasarım", "güçlü ve uzman kadro", "ağrısız ve acısız tedavi" gibi tanıtımlar yapamayacak.

Hastaneler

Özel hastaneler, faaliyetleriyle ilgili halkın güvenini, bilgi ve tecrübe eksikliğini istismar edici "gözlerde HD kalitesi",

"İlk ve tek", "üstün teknolojik tasarım", "güçlü ve uzman kadro", "ağrısız ve acısız tedavi" gibi tanıtımlar yapamayacak.

Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşlarının yapacakları tanıtım ve bilgilendirmelerle ilgili düzenlemelere gitti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendirme ve tanıtımlara ilişkin il sağlık müdürlüklerine genelge gönderdi.

Özel sağlık kuruluşlarına, mevzuata aykırı bilgilendirme ve tanıtımda bulunmaları halinde kanun ve ilgili yönetmeliklerdeki yaptırımların uygulandığı hatırlatılan genelgede, son zamanlarda özel sağlık kuruluşlarının ilan ve tanıtımlarında maksadı aşan ifadeler bulunduğu, bilgilendirme ve tanıtımların reklam boyutuna taşındığı tespitine yer verildi.

Bu tespitler ışığında sağlık hizmetlerinde bilgilendirme ve tanıtımlarla ilgili şu düzenlemelere gidildi:

-Özel sağlık kuruluşları, hasta kabul, uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileriyle ilgili toplumun bilgilendirmek için faaliyete geçtikleri tarihten itibaren en fazla bir ay süreyle ilan verebilecek.

-İlanlarda, tıbbi deontoloji ve meslek etik kurallarına aykırı, faaliyet izin belgesinde yazılı uzmanlık dallarından başka hastaların kabul ve tedavi edildiği izlenimi uyandıran ifadeler yer alamayacak.

-İlanlarda ayrıca, toplumun güvenini, bilgi ve tecrübe eksiğini istismar eden, "İlk", "Tek", "deneyimli", "üstün teknolojik tasarım", "farklı bir anlayışla", "Güçlü ve uzman kadro", "sağlıkta kalite", "Daha az komplikasyon, daha çok hasta konforu, daha erken taburcu olma imkanı", "Fark edilen güzelliğin fark yaratan adresi", "Bu hastalıkta uygulanması gereken en uygun metot", "Herkes en az bir defa yaptırmalı", "Çok kısa sürede ağrısız, acısız bir şekilde kurtulabilirsiniz", "Bembeyaz bir gülümseme için 24'e kadar açığız", "Bıçaksız lazer teknolojisi ile gözlerde HD kalitesi", "... dönemde bu tetkik yapılmazsa ... hastalığı engellenemez", "önceden tedbirinizi alın",

"bu cihazla hiçbir şey saklanmaz", "el bileğinden kalbe giden yol Radial anjiyografi yöntemi", "en son teknolojik cihaz" gibi hizmet veya kuruluşun farklı olduğunu ifade eden, talep oluşturan ve verilen sağlık hizmetine yön veren ifadelere de yer verilemeyecek.

-Oluşturulan internet sitelerinde, sadece hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları faaliyet izin belgelerinde yer alan ünite ve cihazlar (belgede ifade edildikleri şekilde), çalışma saatleri, iletişim ve adres bilgileri ile tedavi edici sağlık hizmetine yönelik olmaması ve alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmesi kaydıyla sağlık bilgilerine yer verilebilecek.

-Kuruluş veya hizmetlerle ilgili olarak belirtilen düzenlemelere uygun olmayan yazı, el broşürü, kartvizit, ilan, tanıtım veya reklam materyalleri bulundurulamayacak ve dağıtılamayacak.

-Kişilerin bilgi ve rızası olmaksızın şahsi telefonları rastgele aranamayacak, mektup, kısa mesaj ve e-posta gönderilemeyecek, hastaneye daha önce başvuranlarla sadece hastalıkları ile ilgili veya randevu zamanının bildirilmesi için iletişim kurulabilecek.

-Özel sağlık kuruluşları, eskiden olduğu gibi kas sistemi, kanser, radyoterapi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nörolojik ve ruh sağlığı hastalıkları bulunanlarla organ nakli ve doğum için yatan veya taburcu olanlara ücretsiz servis hizmeti sunabilecek. Ancak bunlarla ilgili reklam yapamayacak, ilan veremeyecek, talep yaratmaya yönelik faaliyette bulunamayacak.

 

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur