BTK'dan Yeni Düzenleme

BTK'dan Yeni Düzenleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektromanyetik alan oluşturan haberleşme cihazlarının kurulumuna yeni düzen getirdi.

Söz konusu cihazlar başta sağlık kuruluşları ve okullar olmak üzere yerleşme bölgelerinde belirlenen mesafe ve elektromanyetik sınırlara uyularak kurulabilecekler.

BTK’nın Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası

Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme ile elektromanyetik alan oluşturan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kuruluş yeri, montajı, denetlenmesi ve Güvenlik Sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususlar düzenlendi.

Yönetmelik; ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olan ve 10 kHz-60 GHz frekans bandında çalışan, mevcut ve gelecekte bu bandda hizmete konulabilecek ve meskun mahal içinde kullanılan sabit elektronik haberleşme cihazlarını içerecek. Bu kapsama hücresel mobil sistemlerin verici, verici/alıcı cihazları ve bir mahalde elektronik haberleşme hizmetini geçici bir süre sunmak için kullanılan mobil verici, verici/alıcı cihazlarının ve ayrıca çıkış gücü 5 Watt’ın üzerinde olan diğer sabit elektronik haberleşme cihazları girecek.

Yönetmelik kapsamındaki sabit elektronik haberleşme cihazlarından, Radyo-TV verici cihazları için yayıncı kuruluşların Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yapmış olduğu ve RTÜK tarafından belgelenen lisans tipine uygun bölgelerde, diğer cihazlar için Kurum tarafından verilen sistem kurma izinlerinde belirtilen bölgelerde ve sayıda kurulacak.

Kuruluş yeri, yönetmeliğe göre hesaplanan güvenlik mesafesinin dahil olduğu bölge ile anten ve cihazlara işletmecilerin kontrolü ve personeli dışındaki kişilerin erişmesi önlenecek şekilde belirlenecek.

Sağlık kuruluşları, okul öncesi ve temel eğitim kuruluşlarının bulunduğu mahallerde güvenlik mesafesi hesabında, bahçe sınırları dikkate alınacak. Ancak sağlık kuruluşlarından talep gelmesi halinde, yönetmeliğe uygun olmak şartıyla kurulabilecek.

İşletici/İşletmeci yönetmelik hükümlerine göre sabit elektronik haberleşme cihazı için Güvenlik Sertifikası almakla yükümlü tutulacak.

Güvenlik mesafesi ve elektromanyetik alan sınırlarına uyulmaması halinde durdurma, para cezası gibi yaptırımlar uygulanacak. Para cezası ruhsatname ücretinin 50 katı olacak. Aykırılığın devamı halinde bunun da iki katı para ceza sı uygulanacak. Cezalar her bir cihaz için ayrı ayrı uygulanacak. 

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur