29. Yayın Dönemi Başladı

29. Yayın Dönemi Başladı

Açık Radyo’da 29. Yayın Dönemi başladı. 27 Nisan 2009 günü başlayan yeni yayın dönemi 25 Ekim 2009’da sona erecek.

29 Yayın Dönemi’nde Açık Radyo’da toplam 134 gönüllü programcı tarafından yapılan 183 değişik program yayınlanacak. Bu yeni yayın döneminde geçen yayın döneminden devam eden programların yanısıra 19 yeni program başlıyor. Daha önceki yayın dönemlerinde yayınlanmış ve bir süre ara veren 2 eski programlar da bu yayın döneminde yeniden başlıyor.

Böylece bu dönem itibariyle, Açık Radyo’da başından beri 935 gönüllü programcı tarafından yapılan 822 değişik program yayınlanmış olacak.

Açık Radyo’nun bu yeni yayın döneminde yayınlanacak yeni programlar, saat ve programcı değişiklikleri kısaca şöyle:

Pazartesi
10:30 Sportaküs
Alp Ulagay ve Şebnem Kürşat
’ın birlikte hazırladıkları bir amatör spor programı.

Amatör sporun İstanbul’daki ve ülkemizdeki mevcut durumu ve gelişmesi için yapılanlar ve yapılabilecekler bu programın konusunu oluşturuyor.

Konular, ilgili hükümet, yerel yönetim, federasyon, spor klübü, üniversite, vakıf, oluşum, bağımsız grup temsilcileri, fikir insanları ve amatör sporcular konuk edilerek işlenecek. Ayrıca program, dinleyicilerin özellikle İstanbul’da katılımcı olabilecekleri amatör spor faaliyetleri hakkında bilgi edinmelerini amaçlıyor.

19:30 Kırık Bir Amerikan Rüyası: Bruce Springsteen 60 Yaşında (Açık Dergi’de Yeni Köşe)

Proramı hazırlayan Mert Emcan, Açık Radyo’da daha önce yayınlanan Garaj Kapısı ve Mint programlarımızın yapımcılarından; geçen dönemde de yine Açık Dergi’de, Michael Jackson’ın 50. doğumgünü nedeniyle bir köşe hazırlayıp sunmuştu.

Bu yeni program, Bruce Springsteen hakkında kronolojik bir yaklaşımdan ziyade, Springsteen’in şarkılarında kullandığı “yol, “özgürlük” gibi temalar çevresinde kurgulanan bir program olacak.

Salı 
10:30 Koku
Vedat Ozan’ın hazırladığı Koku, kokudan gelen ve kokuya giden seylerin tartışıldığı bir program.

Programda ana hatları ile kokunun tarihi, kokunun psikolojisi, olfactory memory denilen koku hafızasının kişi tercih ve davranışları üzerindeki etkileri, bunun parfüm ve parfüm dışındaki sektörler tarafından satın alma motivasyonu olarak kullanılması,  koku çeşitleri,  doğal esanslar, aroma kimyasalları, doğal-kimyasal parfüm çekişmeleri ve tartışmaları, parfümleri yaratan burunlar, parfüm aileleri, ana akım ve alternatif (“niche”) parfüm markaları, bunları portföylerinde barındıran parfüm evleri, coğrafyalara göre parfüm tercih farklılıkları, konu ile ilgili kitap özet ve tanıtımları, parfüm yorumcularından yorum örnekleri, koku üretme ve kokma ile ilgili herşey işleniyor.

13:05 Fizan Ekspresi: Farsî Dünyanın Müziği
M. Bülent Kılıç
’ın hazırladığı programda, İran, Afganistan ve Tacikistan coğrafyalarının müzikleri tanıtılıyor. Halen o coğrafyada yaşayan ve eyleyenlerin olduğu kadar, evlerini terkedip sürgünde yaşamak zorunda kalan müzisyenlerinki de...

Programın amaçları arasında, bu çerçevede hoş, ilgi çekici, tatlı şarkılar dinletmeye ek olarak, bu şarkıları, bu müzikleri yapanların kimler olduğunu, ne tür tecrübelerden geçtiklerini, ülkelerinde nasıl algılandıklarını ya da ne tür güçlüklere göğüs gerdiklerini anlatmak da var… Bunları yaparken de bütün bu coğrafyanın kültürüne, yönetim biçimine vb. ilişkin küçük bilgiler vermek, küçük göndermeler yapmak niyetini taşıyor.

16:30 Son Buzul Erimeden
Levent Kurnaz
’ın hazırladığı Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine bir program.

Küresel iklim değişikliği hepimizin âcilen önlem almasını gerektiren bir konu. Bilim insanları iklim değişikliğinin varlığı ve sebepleri konusunda hemfikir olsalar da, çıkar çevrelerinin yarattığı bilgi kirliliği yüzünden  bu bilgiler kamuoyuna efektif olarak aktarılamıyor.

Bu programda küresel iklim değişikliği konusundaki bilimsel gerçekler bilim insanlarının gözünden dinleyicilere anlatılıyor. Program, iklim değişikliği üzerine fen ve sosyal bilimler alanında eğitim almış kişilerin soru - cevap tarzındaki sohbetlerinden oluşuyor. Her hafta, iklim bilimi alanındaki gelişmelerden biri ele alınarak, bunun herkes açısından anlaşılır bir biçimde değerlendirmesi yapılıyor.

24:00 B-Yüzü
Hemi Behmoaras ve Cem Kayıran
’dan, modern rock uzantıları.

Program, modern müzik türlerini (post-rock, math rock, indie rock, noise, ambient, electronica, avant-garde, shoegaze, underground hip-hop, folk ve benzeri) dinleyicilerle paylaşma amacıyla oluştu. B Yüzü’nde, yeri geldiğinde, bu  tarzların tanınmış gruplarının, yeri geldiğinde de pek bilinmeyen grupların dinleyicilerle paylaşılması amaçlanıyor. Programda her hafta belli bir tema işleniyor.

Ayrıca, bu tarzların ülkemizde de var olan temsilcilerinin (örneğin, DDR, Post Dial, Change of Plans…) programa konuk edilip, yaptıkları müzik hakkında kısa sohbetler ve  kimi zaman canlı performanslarla ya da hazır kayıtlarla desteklenmesi öngörülüyor.

Çarşamba
16:30 Sosyal Hareketler Gündemi
Atilla Aydemir ve Seçil Türkkan
’dan sosyal hareketler ve sivil toplum kuruluşları hakkında bir program.

Programda, günümüzde muhalefeti oluşturması, gündemdekileri eleştirmesi açısından önemli bir yeri olan sosyal hareketlere (grevler, eylemler, kampanyalar, projeler, sosyal forumlar, vs.) ve sivil toplum kuruluşlarına kulak veriliyor.

Ayrım yapılmaksızın her türlü sosyal hareketin tanıtılması, konuşulması ve neler yapıldığının anlatılması amaçlanıyor.

Program, o hafta içinde öne çıkan gelişme ve haberleri vererek başlıyor. Ardından, yine gündeme göre belirlenecek olan STK ya da sosyal hareket mensubu kişiler kuruluşlarını tanıtıp, yaptıkları aktiviteleri anlatıyorlar.

19:30 Yaşamın Tüm Çeşitliliği: Doğumundan 200 Yıl Sonra Charles Darwin ve “Türlerin Kökeni”
(Açık Dergi’de Yeni Köşe)

Rahmi Öğdül ve İlksen Mavituna, bu programda, yaşadığı tarihsel dönemi dikkate alınarak doğa bilimci Darwin’in yaşamı ve yapıtları gözden geçiriyor; evrim kuramının, yeryüzüne, yaşama, insana dair anlayışlarımızı nasıl kökten değiştirdiği üzerinde duruyor. Programda, Darwin yapıtlarının ideolojik /yanlış yorumları olan sosyal-Darwincilik, ilerleme, sosyo-biyoloji gibi mefhumlar, yine Darwin’in yapıtları ışığında sorgulanıyor.  Yaşamın tüm çeşitliliğine açık bir Darwin programı.

Açık Dergi’de bu dönem içinde, ileriki tarihlerde, aynı gün ve saatlerde yer alacak diğer programlar ise şöyle:

Açık Şehir 2010

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesinin hazırlıklarını, faaliyetlerini, etkinliklerini inceleyen ve izleyen, projenin mutfağını da yansıtmaya çalışan bir program.

Schiller:

Doğumunun 250. yıldönümünde Friedrich Schiller hakkında bir program.

Gogol:

Doğumunun 200. yıldönümünde Nikolai Gogol hakkında bir program.

Perşembe
11:00 Hayal Tacirleri
Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özler
’den, Türkiye - AB İlişkileri hakkında bir program.

Program, AB’deki gelişmeleri ve bu çerçevede Türkiye-AB ilişkilerini ele alıyor. Bu konulara ilişkin güncel gelişmeler ele alınıyor. Programcıların yanı sıra, o hafta değerlendirilecek konuda uzman konukların davet edilmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili olarak, İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel Temsilciliği, ilgili bürokratlar (Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve çeşitli uzmanlık kuruluşları), çıkar grupları, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve STK temsilcileri ile de telefon bağlantıları yapılıyor.

11:30 Eğitim Güncesi
Ayhan Erbay, Soner Şimşek ve Müge Çakman
’dan eğitim sistemine bir bakış.

Programın işleyeceği konular arasında, eğitimin amacı ve metodları, eğitim felsefesi, sosyolojisi, psikolojisi, eğitim ve sanat ilişkisi, eğitim yönetimi ve finansmanı, okul öncesi eğitim, ilk - orta - yüksek öğrenim, öğretmen yetiştirme politikaları, eğitimde demokratik çıkmazlar vb. yer alıyor.

13:00 Bollywood
Fidan Doğan
’ın hazırladığı program Hint filmleri ve müzikleri hakkında. Her hafta bir Bollywood filminin şarkılarını, filmin konusu ile paylaşacak.

14:00 Doğum Günü
Nur Sakallı ve Başak Kutlu Atay
’dan “hayatın doğal akışında doğum” temalı bir program.

Yapılan farklı araştırmalar doğum tecrübesinin toplumun temel taşlarını oluşturan anne ve bebek üzerinde hem fiziksel hem psikolojik ciddi etkilerinin olduğunu gösteriyor. Bu program da doğumun doğallığını, anne ve bebeğe saygılı doğumun önemini anlatan bir program.

Programın soracağı sorular arasında şunlar var: Doğal doğum nedir, ne değildir? Doğurmak mı, doğurtulmak mı? Sezaryen bir seçim mi? Dünya doğum konusunda nereye gidiyor? Ülkemizde doğumla ilgili ne gibi seçenekler var?

Kamu ve özel hastanelerde doğum ne kadar farklı? Evde doğum mümkün mü?

“Yaparken düşünseydin” yaklaşımı nasıl değişebilir?

Anne ile bebek arasındaki bağ nasıl kurulur? Ebeler sadece köylerde mi yaşar?

Doğum koçluğu bir meslek mi? Hamileyken yoga yapmazsam ne olur? Bebeği ağlatmak mı ağlatmamak mı? Farklı kültürlerde doğum ritüelleri nasıl yaşanıyor?

16:30 Evrenin Suyuna Giden Tasarım
Nurhan Keeler ve Nihal Saruhanlı
’dan bir Eko-Tasarım programı. Doğayla iyi anlaşan tasarımlar üzerine bir program.

Programda değinilen konulardan bazıları şunlar: Tasarım dünyasında canlılar ve doğal yaşam; tasarım dünyasında nesneler, objeler, mineraller; çevreyi korumayı merkeze alan tasarım yaklaşımları ve ürünleri; insanoğlunun dünya üzerinde uzun süreli ikameti için çevreyi gözeten tasarımlar; insan yaşamı ile doğal yaşamın entegrasyonunu gözeten tasarımlar ve yaklaşımlar…

20:00 Mavi Tren
Perşembe günleri 20:00’de yayınlanan Mavi Tren programına geçen dönem ortasında  yeni bir programcı katıldı: Güray Oskay.

Cuma
10:30 Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam
Buğday ekibi
tarafından hazırlanan program geçtiğimiz dönem Açık Dergi’nin içinde bir köşe olarak yayımlanıyordu. Artık her Cuma 10:30’da.

13:00 Blues Clues
Levent Özyıldırım
’dan, Tarladan metropole blues...

Blues müziğini tarladan alıp, hafta hafta, günümüzün endüstriyel haline taşımayı amaçlayan bir belgesel program. Blues’u kategorize ederken sıkça rastlanan bölgesel sınıflandırma, enstrüman bazlı sınıflandırma, tamamen kronolojik sınıflandırma yaklaşımlarının hepsinin eksikleri vardır. Bu problemlere çözüm, tüm bu yaklaşımların bir sentezi olarak “filogenetik” (soyağacına dayanan) bir sınıflandırmayla Blues’u incelemekten geçiyor.

Cumartesi
10:00 “Saide, Sana Biraz Tanbur Çalayım mı?”
Mesut Cemil'in kaleminden Tanburi Cemil'in hayatı. Peri Efe ve Harun Turgan’ın hazırladığı bir program.

Mes'ud Cemil'in, babası Tanburi Cemil'in hayatını anlattığı kitabı, Kubbealtı Neşriyat 2002'de yeniden basmış. Kitap yayına Uğur Derman tarafından hazırlanmış. Bu anıların bir belge değeri var. Mes'ud Cemil, babasının musiki deneyimini, çelişkilerini, sıkıntılarını, yaşadığı ve çalıştığı dönemi, arkadaşlarını, çalışma yöntemini, kişiliğini son derece öznel, gergin ama hüzünlü ve gayet edebi bir dille anlatıyor.

Peri Efe ve Harun Turgan, bu kitabı okuyorlar. Okurken de,  içeride sözü edilen müzik parçalarını metnin akışına göre çalıyorlar.

Programda yer alan müzisyenlerin bir kısmı: Tanburi Cemil, Mesud Cemil, III. Selim, Donizetti, Haydn, Mozart, Beethoven, Dede Efendi, Zekai Efendi, Hacı Arif Bey, Kemençeci Vasil, Kemani Tatyos, Ulah ve Klefti havaları, Refik Fersan, Giriftzen Asım Bey…

19:00 Tighten Up
Simon Johns
’dan, tematik bir müzik programı.

Açık Radyo’da evvelki dönem program yapmaya başlayan Simon Johns (kendisi hâlâ Stereolab grubunun basçısı!), bu dönem tekrar mikrofonlarda. Bu dönem programı ilginç temalar içeriyor. Birkaç örnek vermek gerekirse:

Barlarda çalınan müzikler, bas çalanların dinledikleri basçılar veya şarkılar, müzisyenlerin ve müzik insanlarının kendi cenazelerinde çalınmasını istedikleri şarkılar (örneğin, John Peel cenazesinde Undertones’un “Teenage Kicks” parçasının çalınmasını istemiş… )

Bu tür temalar, geniş bir müziyen skalasıyla işleniyor. Ayrıca, ilginç konser haberleri de veriliyor.

Pazar
13:00 Kozmonot
Sırma Sevand Ataç
’ın hazırlayıp sunduğu, post-punk, brit-pop, electro-rock örnekleri çalan bu program evvelki dönemde olduğu gibi tekrar Pazar 13:00’de. Geçen yayın döneminde 21:00’de yayınlanıyordu.

21:00 Agnus Dei (Tanrının Kuzusu)
Ümit Şahin
’den, Barok'tan çağdaş döneme klasik müzikte Nâsıralı İsa üzerine bir program.

Nâsıralı İsa dünyada kendisi için en fazla müzik eseri bestelenmiş kişidir. Tarih boyunca sadece milyarlarca insanın yaşamını ve bütün insanlık tarihini değiştiren bir dinin kurulmasında simge olarak kullanılmakla kalmamış, üzerine en çok sanat yapıtı üretilen tarihsel kişilik olmuştur

Bu program, Barok dönemden bu yana, müzik tarihindeki İsa imgesinin izini sürmeyi hedefliyor. İsa üzerine ya da İsa için yazılmış her şey, insan sesi ya da enstrüman için bestelenmiş her türlü klasik müzik eseri yer alıyor.

Programda yer verilecek eser türleri: Mass’lar, Missa’lar, Missa Brevis’ler, Miserere’ler, Cantata’lar, Requiem’ler, Stabat Mater’ler, Salve Regina’lar, Ave Maria’lar, Magnificat’lar, Gloria’lar ve her türlü dinsel oratoryo, koraller, vokaller, arya ve düetler, org ve orkestra yapıtları vb.

Programda yer verilecek besteciler: Monteverdi, Allegri, Palestrina, Schütz, Pachelbel, Purcell, Scarlatti, Vivaldi, Telemann, Bach, Handel, Pergolesi, Haydn, Mozart, Beethoven, Rossini, Schubert, Schumann, Liszt, Verdi, Brahms, Dvorak, Görecki, Penderecki vb.

Programda yer verilecek yorumcular: London Baroque, Bach Collegium Japan, Massaki Suzuki, John Elliott Gardiner vb.

01:00  Rock on Rock
Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu
’dan bir hard rock ve heavy metal programı.

Programın amacı, hard rock ve heavy metalin efsaneleri, yenileri, gelecek vaat edenlerini, kısaca bu türe katma değer sağlayan, taş üstüne taş koyarak müziği, kültürü ve endüstriyi geliştiren tüm müzik insanlarını, eserlerini, canlı konser kayıtlarını dinleyici ile paylaşmak.

Yeni çıkan albümlerden henüz çıkmayanlara ve belki de albüm yapma şerefine hiç erişemeyecek değerlere yer vermek. Arşivlerin tozunu attırmak.

Sahne arkasında olup bitenlerden sahne üzerine ve sonrasına kadar izlenimleri aktarmak.

Enstrümanının ustalarına saygı anlayışıyla hayatları, müzik anlayışları ve gelişimleri hakkında bilgiler vermek.

02:00 Metamorfoz
Türlerin dönüşümü...
Çağrı Akyurt bir Açık Radyo çalışanıyken, evvelki dönem, Pazartesi geceleri 04:00’de bu programı yapıyordu.

Bu dönem farklı bir gün ve saatte, yine bağımsız grupların müziklerini çalıp, adı çok fazla bilinmeyen müzisyenlere yer veren bir progrqm yapıyor.

03:00 Volüm
Ekin Üzeltüzenci
’nin, “noise” tarzını inceleyen programı bu dönem Pazar geceleri 03:00’de.

04:00 Kentin İşitsel Güncesi
Berk Bayri
’den deneysel ses tasarımları.

Program, her hafta için ayrı belirlenecek bir kavram hakkında oluşturulan işitsel-imgesel ses kompozisyonları şeklinde hazırlanıyor. Seçilen kavramlar çoğunlukla kent yaşantısı içinde her gün yüzleştiğimiz gündelik kavramlar.

Sözkonusu kavramların grafik, resim, ve heykel sanatlarında, hatta modern sanat yaklaşımları çerçevesinde karşılık bulduğu imgesel yorumlara benzer şekilde, kavram hakkında kimi zaman tonal, kimi zaman atonal bir yaklaşımla işitsel bir imgeye dönüştürülüyor.

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur