26 Nisan'da Satışta

26 Nisan'da Satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 1 milyon 600 bin dolar muhammen bedelle Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı. 26 Nisan’da yapılacak ihale, kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 1 milyon 600 bin dolar muhammen bedelle Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı. 26 Nisan’da yapılacak ihale, kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile gerçekleştirilecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığı’nın kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, TMSF, Radyo 5'in iktisadi bütünlüğü içerisinde yer alan Aks Radyo ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Medya İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Radyocenter Reklam Pazarlama Organizasyon Basım ve Dağıtım Ticaret A.Ş. ile Erdem Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş.’nin cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satışa çıkarıldı.

İktisadi bütünlük

İktisadi bütünlük, frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak teşkil etmemek üzere kullandırılan ulusal radyo lisans başvurusu, uydu radyo yayın lisans ve izni, markaları, internet alan adı, vericiler, menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluştu. Bütünlüğün muhammen bedeli 1 milyon 600 bin dolar olarak belirlendi. İhale kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacak

İhale 26 Nisan’da saat 11.00’da yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek. “Kurul”un onayı ile ihale sonuçlandırılacak. Teklifler peşin olarak dolar cinsinden verilecek. “Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 30 Nisan tarihinde saat 14.00’da gerçekleştirilecek.

Geçmiş borçlar ihale bedelinden ödenecek

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanması tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecek.

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur