Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlânı Yayımlandı

Ulusal (T1) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlânı...

Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlânı Yayımlandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak olan sıralama ihalelerine ilişkin "Ulusal (T1) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlanı", Resmi Gazetenin 22 Mart 2013 tarihli ve 28595 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Açık teklif usulüne göre, 16, 17, 18 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan ihalelerde, genel yayın türünde; yüksek çözünürlüklü (HD) yayın yapacak 8, standart çözünürlüklü (SD) yayın yapacak 11, tematik yayın türünde ise; HD yayın yapacak 3, SD yayın yapacak 11 ulusal karasal sayısal TV yayın lisansı verilecektir. Asgari yayın lisans ücreti, yüksek çözünürlüklü yayınlar için 3 milyon TL, standart çözünürlüklü yayınlar için 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. 
Şartname alacakların;
1-Şartname bedelinin yatırıldığını gösteren dekont veya alındı belgesini,
2-Sıralama İhalesi Şartnamesini teslim alanın kimlik fotokopisini,
3-Şartname bir vekil aracılığıyla teslim alınacaksa, vekaletnameyi,
4-Yeterlilik belgesi fotokopisini
İbraz etmeleri gerekmektedir.
Ulusal (T1) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlanı ile yeterlilik belgesi verilen yayın kuruluşlarının listesine, www.rtuk.org.tr adresindeki RTÜK internet sitesinin "Karasal Sayısal Yayın Lisansı Başvurusu Sıralama İhalesi İşlemleri" bölümünden erişim sağlanabilir. 

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Bağlantılar:

 

 

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur